Sopimusvapaus

Sopimusvapauden periaate lähtee siitä, että sopijaosapuolet voivat sitovasti itse päättää, tekevätkö keskenään sopimuksen ja mitä siihen sisältyy. Sopimuksen sitovuus kytkeytyy sopimusvapauteen: sopimus johon on vapaasta tahdosta sitouduttu, on kumpaakin osapuolta sitova, ellei löydy nimenomaisia ja poikkeuksellisia syitä, miksi sopimus tai jotkut sen ehdot olisivat kohtuuttomia.

Sopimusvapautta on rajoitettu monella tavalla lainsäädännöllä ja oikeuskäytännössä, jolloin tavoitteena on suojata heikommaksi katsottua osapuolta, oli se sitten kuluttaja, vuokralainen tai henkilö, joka ei esim. iän tai sairauden vuoksi täysin ymmärrä mihin sitoutuu. Kuluttajansuojalaki on merkittävin arkielämän sopimusvapautta rajoittava laki. Selvää on myös, että lainvastaiseen toimintaan sitouttava sopimus tai hyvän tavan vastainen sopimus on pätemätön.

Sopimuksen tai yksittäisen ehdon pätemättömyys

Tasavahvatkin sopijakumppanit (esim. kaksi yksityishenkilöä tai kaksi yritystä) voivat joskus menestyksekkäästi vaatia sopimusta tai sen osaa pätemättömäksi. Tällöin on yleensä kyse yllättävästä ja ankarasta sopimusehdosta, sopimusehdon muodostumisesta kohtuuttomaksi tai toisen osapuolen ymmärtämättömän aseman hyväksikäyttämisestä sopimusta tehtäessä. Mitä tasavahvempia sopijakumppanit ovat, sitä vaikeampaa on perääntyä sitovasta sopimuksesta johonkin pätemättömyysperusteeseen vetoamalla.

Toisaalta edes kuluttaja ei voi perääntyä sopimuksesta vain sen takia, että sen noudattaminen on taloudellinen rasite tai että kuluttajan maksukyky on muuttunut. Tästä syystä pitkät määräaikaiset sopimukset, oli sitten kyseessä asunnon vuokrasopimus tai kiinteähintainen sähkösopimus, on harkittava ja punnittava huolellisesti etukäteen.

Sopimusvapauden ja sopimuksen sitovuuden johdosta tehtyä sopimusta voi yleensä muuttaa vain osapuolten neuvottelujen ja yhteisymmärryksen kautta, eikä yksipuolinen muuttamisilmoitus onnistu. Sopimuksen tai yksittäisen ehdon kohtuuttomuuden tai muun pätemättömyysperusteen ratkaisee viime kädessä tuomioistuin.

Kirjoittaja

Leni on pienyrittäjä juristin päivätyön ohella ja erikoistunut auttamaan arjen lainopillisissa haasteissa.

Tarvitsetko apua lakiasioissa?