Asuntokauppalain mukaan uuden asunnon kaupasta on kyse, kun elinkeinonharjoittaja myy asunnon otettavaksi käyttöön ensimmäistä kertaa uudisrakentamisen tai siihen verrattavan korjausrakentamisen jälkeen. Uuden asunnon voi myydä jo rakentamisvaiheessa, jolloin kyseessä on RS-kohde, ja siihen sovelletaan uuden asunnon kauppaa koskevien säädösten lisäksi ostajan suojaamista rakentamisvaiheessa koskevia säädöksiä.

RS-kohde ja ostajan suojaaminen rakentamisvaiheessa

RS-kaupasta on kyse, kun asunnon hallintaan oikeuttavia osakkeita myydään kuluttajalle jo rakentamisvaiheessa. RS-kohdetta koskee mm. turva-asiakirjoja ja osakkeiden kirjaamista ja taloussuunnitelmaa ja sen muuttamista koskevat määräykset, ja erityisesti kuluttajaa suojaavat myyjän (perustajaosakkaan) asettamat vakuudet sekä suorituskyvyttömyysvakuutus tai -takaus. RS-kohteen ostava kuluttaja on siten jossain määrin suojattu asuntojen myyjän maksukyvyttömyydeltä rakentamisaikana ja sen jälkeen.

RS-kohteita koskevat samat virhesäädökset kuin muita, muuttovalmiina myytäviä uusia asuntoja.

Uuden asunnon virhe

Uuden asunnon virheen määritelmä on laaja. Virheenä pidetään, jos asunnon ominaisuudet poikkeavat sovitusta, rakentamismääräyksistä, hyvästä rakentamistavasta tai tavanomaisesta hyvästä laadusta. Myyjä vastaa virheestä, joka on ollut olemassa asunnon hallinnan siirtyessä kuluttajalle, vaikka virhe ilmenisi vasta myöhemmin (piilevä virhe).

Virheistä on ilmoitettava asunnon vuositarkastuksen yhteydessä, tai ostaja voi menettää oikeutensa vedota virheeseen. Ostaja voi kieltäytyä maksamasta jäljellä olevaa kauppahinnan osaa virhevaatimuksen osalta. Myyjällä on oikeus korjata virhe, mutta jos korjaaminen ei kohtuudella onnistu, ostajalla on oikeus hinnanalennukseen.

Tarvitsetko apua lakiasioissa?