Mitä jos ostamani hevonen on sairas, tai sen käyttäytyminen ei vastaa odotuksia? Voinko palauttaa hevosen, tai edes saada hinnanalennuksen? Miten pitkään myyjänä joudun pelkäämään, että ostaja reklamoi?

Kaupanteon jälkeen ilmenevä oire tai käytös saattaa olla myyjän vastuulla oleva virhe, tai yhtä hyvin hevonen saattaa oireilla erilaisia ratsastuspohjia, heinää, käsittelyä ja muita olosuhteita. Virheen olemassaolon todentaminen vaatii usein eläinlääketieteellisiä ja muita selvityksiä.

Kenen vastuulle hevosessa ilmenevät virheet kuuluvat?

Hevoskaupassa noudatetaan irtaimen kauppaa säänteleviä lakeja ja niihin perustuvaa oikeuskäytäntöä. Riippumatta siitä, oliko myyjä yksityishenkilö vai elinkeinonharjoittaja, myyjä vastaa piilevistä virheistä eli sellaisista käyttöön vaikuttavista vioista, joiden olemassaolosta hänkään ei tiennyt. Ei kuitenkaan ole yksiselitteistä, milloin kyseessä on kauppaan vaikuttava virhe eikä pelkästään hevosen ominaisuus, ja milloin mahdollinen virhe on syntynyt.

Virhevastuu ja todistustaakka

Kuluttajakaupassa on 12 kuukauden virheolettama, eli jos virhe ilmenee vuoden kuluessa kaupanteosta, todistustaakka on myyjällä siitä, että virhe ei ollut olemassa hänen omistusaikanaan.

Yksityisten välisessä kaupassa, ja kuluttajakaupassa vuoden kuluttua, todistustaakka on ostajalla siitä, että virhe oli olemassa myyjän omistusaikana.

Vaikka jonkin puutteen tai ominaisuuden syntymishetki olisikin eläinlääketieteellisesti tai muilla keinoin todennettavissa, virheen merkityksen määrittäminen hevoskaupassa ei ole helppoa. Lait ja tulkinnat on tehty esineitä varten, ja niiden soveltaminen elävään olentoon ja sen käyttöarvoon vaatii tulkintaa. Edes nuoren hevosen ei voi olettaa olevan täysin oppikirjanmukainen esim. röntgenkuviltaan, ja tietyt epätäydellisyydet ja niiden asianmukainen hoito kuuluvat hevosen ja omistajansa elämään, jos ne eivät vaikuta hevosen kauppakirjan mukaiseen käyttötarkoitukseen.

Jotkin sairaudet tai oireet, esimerkiksi mahahaava tai iho-oireina ilmenevät yliherkkyydet, ovat hyvin yleisiä ja voivat ilmetä eri tavoin eri olosuhteissa samankin hevosyksilön kohdalla. Hevonen voi myös alkaa oireilla uudenlaisia ratsastuspohjia tai -tyyliä, vaikka se olisi myyjän luona ollut täysin kilpailukuntoinen. Vikojen merkitys kauppahintaa alentavana tekijänä on tapauskohtainen.

Viiden kohdan muistilista, jonka avulla voit välttää hevoskaupan ongelmat

  1. Tutustu hevoseen ja sopijakumppaniisi. Ostajan kannattaa selvittää hevosen taustat, tarkistaa sen asiakirjat, rekisteritiedot ja hoitohistoria. Tutustu siihen valmentajasi tai muun kokeneen hevosihmisen kanssa, ja kokeile hevosta sen ikätasoisella tavalla. Jos myyjänä on yritys, tarkista myös sen taustat. Myyjän tulee kertoa rehellisesti ja kattavasti hevosen hoitohistoriasta, ratsastettavuudesta ja käytöksestä, ja mahdollisuuksien mukaan selvittää, millaiseen käyttöön hevonen on ostajalla tulossa.
  2. Tutkituta hevonen. Käyttötarkoituksesta riippuen ostajan kannattaa teettää suppea tai laaja eläinlääkärintarkastus, ja arvioida tulosten perusteella, sopiiko hevonen aiottuun käyttöön. Laajan ostotarkastuksen teettämättä jättäminen ei vaikuta ostajan ja myyjän velvollisuuksiin ja vastuisiin, mutta yleensä on helpompaa tutkia hevonen etukäteen ja neuvotella mahdollisen vian vaikutuksesta kauppahintaan ennen kaupantekoa. Usein ostaja teettää tarkastuksen, mutta yhtä hyvin myyjä voi esim. röntgenkuvauttaa hevosen etukäteen, jotta tietää mitä myy.
  3. Panosta kauppakirjaan. Huolellisella sopimisella molemmat osapuolet voivat välttyä ongelmilta. Hevosten hintojen noustua intressit niiden kaupassa ovat kasvaneet. Hevosen kauppakirja ja kaupan valmistelu kannattaa tehdä huolella, ja kauppakirjaan tulee kirjata myös aiottu käyttötarkoitus, myyjän tiedossa oleva hevosen historia (ml. ratsastettavuus ja muu käytös) ja muut tiedot hevosesta, joilla voi olla ostajalle merkitystä.
  4. Ymmärrä myymisen, ostamisen ja omistamisen realiteetit. Täysin tervettä hevosta on vaikea löytää, eikä hyviä ja halpoja myöskään tule usein vastaan. Hevoset ovat mestareita loukkaantumaan ja sairastumaan, jo pelkkä paikanvaihdos ja erilainen ruokinta ja käsittely voivat saada aikaan muutoksia käytöksessä ja terveydessä.
  5. Tunne oikeutesi. Jos hevonen ei virheen vuoksi sovellu lainkaan aiottuun käyttötarkoitukseen edes asianmukaisella hoidolla, voi kaupanpurkuvaatimus olla perusteltu. Yleensä kuitenkin todennettu virhe johtaa korkeintaan hinnanalennukseen. Virhe voi olla hevosen fyysisessä terveydessä, tai toisaalta hevosen käyttäytymisessä ja ratsastettavuudessa, mikä puolestaan voi johtua esim. hevosen luonteesta tai kipukäytöksestä. Pelkästään ratsastuksellisiin ja käytöksellisiin puutteisiin on hyvin vaikea vedota virheenä, koska ostajan tulee ymmärtää ja hyväksyä, että hevonen on eläin eikä sillä ole pysyviä käyttöominaisuuksia. Räikeät rikkeet myyjän tiedonantovelvollisuudessa hevosen ratsastettavuutta koskien, esimerkiksi tiedetysti rajun hevosen myyminen lapsen käyttöön, voivat kuitenkin johtaa virhevastuuseen ja ääritapauksissa jopa rikosvastuuseen.

Tarvitsetko apua lakiasioissa?