Yhtiömuodon valinta

Osakeyhtiö on ensisijainen valinta yhtiömuodoksi erityisesti silloin, kun halutaan erottaa yrittäjän ja yrityksen talous ja riskit, kun yrityksen liikevaihdon odotetaan kasvavan tai kun yrityksessä on yhtä useampi vastuuhenkilö. Osakeyhtiön perustaminen on melko yksinkertaista, ja onnistuu netissä, kun osakepääomaa ei aseteta.

Yhtiön julkiset ja yksityiset asiakirjat

Osakeyhtiön kaupparekisteritiedot sekä yhtiöjärjestys ovat julkisia asiakirjoja, kun taas perustamissopimus ja osakassopimus eivät ole julkisia.

Jos osakeyhtiössä on useampi perustajaosakas tai muuten määräysvaltaa käyttävä osakas, on osakassopimus tärkeä asiakirja yhtiön toiminnan ja osakkaiden yhteistyön kannalta. Osakassopimus on puhtaasti osakkaiden välinen asiakirja, ja sen merkitys on vähintään yhtä suuri kuin em. julkisten asiakirjojen. Osakeyhtiölaki antaa peruslähtökohdat yhtiön toiminnalle, mutta se ei juuri sääntele osakkaiden vastuita tai toiminnan edellytyksiä ja raameja.

Osakassopimuksen keskeinen sisältö

Osakassopimuksessa sovitaan mm. yhtiön päätöksenteosta, strategiasta ja sen kestosta, osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista, yhtiön osuuksien myymisestä ja etuosto-oikeuksista. Ilman kirjallista, kattavaa osakassopimusta yhtiö voi ajautua ongelmiin, kun selkeitä toimintatapoja yrityksen päivittäiseen toimintaan, yllättäviin tilanteisiin ja merkittävien päätösten tekemiseen ei ole sovittu etukäteen.

Kaikissa osakassopimuksissa on tietyt elementit, mutta erityisesti pienyritykselle osakassopimus tulee räätälöidä yrityksen yksilöllisiä tarpeita ja osakkaiden tavoitteita vastaavaksi. Osakassopimuksessa voidaan sopia joustavasti, kuitenkin selkeästi ja tasapuolisesti yhtiön toiminnan ehdot osakkaiden tavoitteiden mukaisesti.

Kirjoittaja

Leni on pienyrittäjä juristin päivätyön ohella ja erikoistunut auttamaan arjen lainopillisissa haasteissa.

Tarvitsetko apua lakiasioissa?