Tavaran kuten auton, kodin elektroniikan tai huonekalujen virheet

Tavarassa oleva virhe määritellään sen perusteella, oliko tavara ominaisuuksiltaan ja kestävyydeltään sellainen kun ostaja saattoi olettaa sen kuvauksen, iän, tarkastettavissa olevan kunnon ja maksetun hinnan perusteella. Myyjä saattaa katsoa, että virheeksi väitetty seikka on tavaran ominaisuus tai normaalia kulumista, tai että ostajan olisi pitänyt havaita seikka ennen ostamista, kun taas ostaja pitää seikkaa tavaran arvoa alentavana tekijänä.

Piilevä virhe on käytännössä aina myyjä vastuulla, mutta haasteena on osoittaa, että kyseessä oli virhe eikä ominaisuus ja että se todella oli olemassa jo myyjän omistusaikana. Kuluttajakaupassa virheolettama johtaa siihen, että virheen oletetaan olleen olemassa jo myyntihetkellä, jos se ilmenee 12 kuukauden kuluessa kaupanteosta, ellei myyjä pysty osoittamaan toisin. Yksityisten välisessä kaupassa sen sijaan ostajan pitää aina näyttää virheen olemassaolo ja syntyhetki, mikä tietysti on sitä helpompaa, mitä aikaisemmin virhe ilmenee ja siitä reklamoidaan.

Virhe oikeuttaa yleensä hinnanalennukseen. Ainoastaan olennainen virhe oikeuttaa kaupan purkamiseen kokonaan, jolloin kauppahinta palautetaan, vähennettynä joissain tapauksissa (esim. auto) käyttöhyödyllä.

Tavaran toimituksen viivästys

Viivästys puolestaan ei oikeuta hinnanalennukseen, mutta viivästyksen perusteella voi saada vahingonkorvausta, joskin vahingon osoittaminen on hyvin vaikeaa. Käytännössä olennaisen viivästyksen seuraamus on kaupan purkuoikeus, jolloin ostaja on oikeutettu saamaan koko kauppahinnan takaisin.

Kirjoittaja

Leni on pienyrittäjä juristin päivätyön ohella ja erikoistunut auttamaan arjen lainopillisissa haasteissa.

Tarvitsetko apua lakiasioissa?