Asunto-osakkeen tai kiinteistön myynti yksityishenkilönä vaatii hieman vaivannäköä asiakirjojen hankkimisessa, edustavien myyntikuvien ottamisessa ja ostajien kyselyihin vastaamisessa.

Itse myymällä voi säästää tuhansia euroja, mutta välittäjän myymänä kohde saattaa tavoittaa useampia potentiaalisia ostajia, ja jos myyntiprosessin odottaa olevan aikaa vievä ja raskas, se voi olla helpointa ulkoistaa välittäjälle.

Yksityinen myyjään juridinen vastuu

Myyjän vastuu kaupan kohteesta ei ole sen laajempi tai suppeampi riippumatta siitä, myykö hän asunnon tai kiinteistön itse vai välittäjän kautta. Välittäjällä on toki vastuu antamistaan tiedoista, mutta lopulta hän on vain välikäsi myyjän ja ostajan välillä, eikä vastaa virheistä (paitsi nimenomaan välitystyössä tapahtuneista) tai sovittele osapuolten välisiä erimielisyyksiä. Asuntokauppalain ja maakaaren mukainen vastuu asunnosta tai kiinteistöstä ja sen ominaisuuksista ostajaan nähden on aina myyjällä.

Asuntokaupan asiakirjat ja käytännöt

Tärkeimpiä dokumentteja asuntoa eli huoneiston hallintaan oikeuttavia osakkeita myytäessä ovat myynti-ilmoitus ja sen juridinen paikkansapitävyys sekä asunnon ja asunto-osakeyhtiön tiedot (päivämäärältään yksilöity isännöitsijäntodistus, yhtiöjärjestys, tilinpäätöstiedot ym).

Kiinteistön kauppa on määrämuotoinen ja hieman raskaampi toimenpide, ja kiinteistössä virhevastuuaika on asuntokauppaa pidempi. Virhevastuu on sisällöltään samantasoinen, joskin kiinteistökaupassa laatuvirheet kohdistuvat kaupan kohteeseen, kun asuntokaupassa osa laatuvirheistä vaikuttaa kyseiseen osakeomistukseen ainoastaan yhtiövastikkeen kautta. Kiinteistöä myytäessä sekä rakennuksesta että tontista tulee antaa kattavat tiedot.

Myyntiprosessissa käytetään yleensä tarjous-vastaus-menettelyä, ja ehdoiltaan ja euromäärältään hyväksytyn tarjouksen jälkeen siirrytään laatimaan kauppakirjaa ja sopimaan kaupanteosta. Tarjous ja siihen annettu vastaus ovat juridisesti sitovia, ellei niitä ole nimenomaisesti laadittu ehdollisena, yleensä lainansaannille tai oman asunnon myynnille.

Tarjousasiakirjat ja kauppakirja kannattaa laadituttaa ammattilaisella, jotta myyjän ja ostajan vastuut ja velvoitteet, kohteen ominaisuudet ja sitä koskevat asiakirjat on asianmukaisesti dokumentoitu.

Kirjoittaja

Leni on pienyrittäjä juristin päivätyön ohella ja erikoistunut auttamaan arjen lainopillisissa haasteissa.

Tarvitsetko apua lakiasioissa?