Koskipa riita asuntoa, autoa, kodintavaraa tai vaikka hevosta, riitely voi olla henkisesti ja taloudellisesti kuluttavaa. Usein on järkevää pyrkiä ratkaisemaan riita sovinnollisesti, jolloin ratkaisu on todennäköisesti molemmille osapuolille kompromissi, mutta asia saadaan kuitenkin riskittömästi ja nopeammin päätökseen. Kun taloudelliset intressit ovat suuret, on yleensä tarpeen saada asialle virallisen tahon ratkaisu.

Sopimusoikeudellisen riidan ratkaisupaikka on pääsääntöisesti vastaajan kotipaikan käräjäoikeus, ja käräjöinti on usein ainoa mahdollisuus yksityishenkilöiden välisen riidan ratkaisupaikaksi. Oikeuskäsittely on raskas, kallis ja pitkäkestoinen prosessi, jossa kuluriski voi olla huomattava myös voittavalle osapuolelle.

Kuluttajariitalautakunta on vaihtoehto käräjöinnille

Kuluttajariidat, eli yksityishenkilön ja yrityksen väliset riita-asiat, voi kuluttajan toimesta saattaa ratkaistavaksi kuluttajariitalautakunnassa. Lautakuntakäsittely on maksuton, eikä kallista oikeusavustajaa yleensä tarvita tai käytetä, joten kuluriski jää pieneksi. Lautakunnan päätös on kuitenkin oikeudellisesti sitomaton ratkaisusuositus, joka ei ole täytäntöönpanokelpoinen eikä sen noudattamatta jättämisestä seuraa yritykselle varsinaista sanktiota. Jos lautakunta ratkaisee asian kuluttajan eduksi, eikä yritys noudata ratkaisusuositusta, voi kuluttaja saada kuluttaja-asiamiehen avukseen viedäkseen asian käräjäoikeuteen.

Kuluttajariitalautakunta käsittelee myös yksityisten välisiä riitoja silloin, kun ne koskevat asunnon myyntiä tai vuokraamista.

Myös kuluttajariitalautakunnan, kuten käräjäoikeudenkin, käsittelyajat ovat pitkiä. Ratkaisut ovat hyvin perusteltuja ja laadukkaita, ja etenkin maineestaan tarkat ja vakavaraiset yritykset tyypillisesti noudattavat niitä.

Muissa yksityisten välisissä riidoissa kuin asuntoon liittyvissä ei kuluttajariitalautakunnasta ole valitettavasti apua, joten sovittelupyrkimysten jälkeen käräjöinti on ainoa tapa saada asia ratkaistuksi.

Kirjoittaja

Leni on pienyrittäjä juristin päivätyön ohella ja erikoistunut auttamaan arjen lainopillisissa haasteissa.

Tarvitsetko apua lakiasioissa?