Perustaisinko yksinyrityksen tai pienyrityksen? Tarvitseeko pienyritys osakassopimuksen?

Yhtiömuodon valinta Osakeyhtiö on ensisijainen valinta yhtiömuodoksi erityisesti silloin, kun halutaan erottaa yrittäjän ja yrityksen talous ja riskit, kun yrityksen liikevaihdon odotetaan kasvavan tai kun yrityksessä on yhtä

Read More

Täytyykö pienyrityksellä olla tietosuojaseloste, ja ylläpitääkö se henkilötietorekisteriä?

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja sen pohjalta annetut säädökset ja viranomaisohjeet määrittävät, mitä henkilötiedot ovat, millä perusteella ja laajuudella henkilötietoja saa käsitellä, miten käsittelystä tulee informoida rekisteröityä ym. Henkilötietojen

Read More