Ostajan selonottovelvollisuus irtaimen tavaran kaupassa

Tässä käsitellään ostajan selonottovelvollisuutta muun irtaimen tavaran kuin asuntojen kaupassa. Asuntojen ja kiinteistöjen osalta selonottovelvollisuudesta lisää täällä: Mitä asuntokaupassa täytyy selvittää? Ostajan selonottovelvollisuus asunnon tai kiinteistön kaupassa –

Read More

Mitä asuntokaupassa täytyy selvittää? Ostajan selonottovelvollisuus asunnon tai kiinteistön kaupassa

Sekä asuntokauppalain että kiinteistökauppaa sääntelevän maakaaren mukaan ostajan on tutustuttava kaupan kohteeseen, eikä hän saa laatuvirheenä vedota seikkaan joka olisi käynyt ilmi asunnon tai kiinteistön tarkastuksessa. Maakaaressa on

Read More

Uskallanko ryhtyä hevoskauppaan? Keinot välttyä ongelmilta

Mitä jos ostamani hevonen on sairas, tai sen käyttäytyminen ei vastaa odotuksia? Voinko palauttaa hevosen, tai edes saada hinnanalennuksen? Miten pitkään myyjänä joudun pelkäämään, että ostaja reklamoi? Kaupanteon

Read More

Perustaisinko yksinyrityksen tai pienyrityksen? Tarvitseeko pienyritys osakassopimuksen?

Yhtiömuodon valinta Osakeyhtiö on ensisijainen valinta yhtiömuodoksi erityisesti silloin, kun halutaan erottaa yrittäjän ja yrityksen talous ja riskit, kun yrityksen liikevaihdon odotetaan kasvavan tai kun yrityksessä on yhtä

Read More

Ostamassani tavarassa on virhe tai viivästys, saanko purkaa kaupan?

Tavaran kuten auton, kodin elektroniikan tai huonekalujen virheet Tavarassa oleva virhe määritellään sen perusteella, oliko tavara ominaisuuksiltaan ja kestävyydeltään sellainen kun ostaja saattoi olettaa sen kuvauksen, iän, tarkastettavissa

Read More

Jos irtaimen kaupan riitaa ei saada sovittua, onko se pakko viedä käräjille?

Koskipa riita asuntoa, autoa, kodintavaraa tai vaikka hevosta, riitely voi olla henkisesti ja taloudellisesti kuluttavaa. Usein on järkevää pyrkiä ratkaisemaan riita sovinnollisesti, jolloin ratkaisu on todennäköisesti molemmille osapuolille

Read More

Täytyykö pienyrityksellä olla tietosuojaseloste, ja ylläpitääkö se henkilötietorekisteriä?

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja sen pohjalta annetut säädökset ja viranomaisohjeet määrittävät, mitä henkilötiedot ovat, millä perusteella ja laajuudella henkilötietoja saa käsitellä, miten käsittelystä tulee informoida rekisteröityä ym. Henkilötietojen

Read More